BIZ BARADA

Şijiazhuang şäheriniň çeýe demir zolagynda ýerleşýän kompaniýamyz.30 ýyldan gowrak wagt bäri, esasan, “Standard Standard”, “American Standard” we “Din Standard” -da 4000 tonnadan gowrak önüm öndürýän 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýumşak demir turba armaturlary bilen işleýäris. materialyň takyklygy. Önümlerimiziň hemmesi elektrik peçimiz tarapyndan öndürildi.Esasy önümlerimiz, “SDH” we “ge” markasy galvanizli we ýokary hilli önümçilik bolup durýan gara reňkli demir turba armaturlarydyr.

 • 12000 m² Sebit
 • 4000T Ualyllyk çykyş
 • 200+ Işgärler
 • 40+ Hünärmenler
 • casting-workshop
 • turnover-box
 • about_pic
 • Özüňize serediň

  Sözler size diňe köp zady aýdyp biler.Haas-yňyzy her tarapdan görmek üçin bu suratlar galereýasyna göz aýlaň.

 • about_pic

Dökümiň ​​dürli usullary

El bilen şekillendiriş, ýarym awtomat maşyn galyplary, awtomatiki usulda galyplar, örtülen gum ýadrosy emiarym awtomat maşyn galyplary, örtülen çäge ýadro awtomatiki maşyn galyplary, doly örtülen çäge modelleri.Iň amatly guýma usuly islendik önüme görä kesgitlenip bilner.

about_pic

ABŞ bilen habarlaşyň

Dökmegi halaýarsyňyzmy?
Biz örän ökde, geliň bilelikde ara alyp maslahatlaşalyň.
Bize pursat beriň, ajaýyp harytlary berip bileris.